Projectes

ConfortInterior

IMHAB Marroc

IMHAB Marroc

Habitatge social modular: 46VPO.3D

El projecte d’habitatge social que impulsa l’Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona (IMHAB) és un exemple excel·lent de treball col·laboratiu en la modalitat Design and Build. En estreta col·laboració amb Vives Arquitectes, Constructora del Cardoner i el sistema CompactHabit de Constructora d’Aro, hem dissenyat i concebut aquest projecte que consta de 46 habitatges.

read more
JG Cabrils

JG Cabrils

Habitatge unifamiliar

El projecte d’habitatge unifamiliar que presentem destaca per la col·laboració oberta i estreta entre el nostre estudi d’arquitectura; les enginyeries especialitzades Bernuz-Fernández Arquitectes i Sj12, i el client, qui té accés a la seva pròpia empresa constructora, Reconsa.     El disseny d’aquest habitatge ha estat concebut per complir amb un programa funcional exigent que va establir el client, i integra estratègies de disseny sostenible, a més de conceptes passius i bioclimàtics per aconseguir una eficiència energètica altíssima amb consums mínims i el màxim de confort.

read more