21029NHC marroc 180 (1)

21029NHC marroc 180 (2)

21029NHC marroc 180 (3) còpia

21029NHC marroc 180 (4) còpia

21029NHC marroc 180 (5)

21029NHC marroc 180 (6)

21029NHC marroc 180 (7)

IMHAB Marroc

Habitatge social modular: 46VPO.3D


El projecte d’habitatge social que impulsa l’Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona (IMHAB) és un exemple excel·lent de treball col·laboratiu en la modalitat Design and Build. En estreta col·laboració amb Vives Arquitectes, Constructora del Cardoner i el sistema CompactHabit de Constructora d’Aro, hem dissenyat i concebut aquest projecte que consta de 46 habitatges.

21029NHC marroc 180 (1)

21029NHC marroc 180 (2)

21029NHC marroc 180 (3) còpia

21029NHC marroc 180 (4) còpia

21029NHC marroc 180 (5)

21029NHC marroc 180 (6)

21029NHC marroc 180 (7)