Escola industrialitzada

El projecte de l’institut, concebut sota el model de Design and Build promogut per GISA, ha estat un assoliment destacat en el camp de l’arquitectura escolar industrialitzada. En aquesta empresa, hem treballat en estreta col·laboració amb la constructora Capdeferro, Bernuz-Fernández Arquitectes, ARCbcn Enginyers i Prefabricats Pujol per idear, concebre i construir aquest edifici impressionant en un temps rècord de menys d’un any.

read more