Habitatge social industrialitzat: 56VPO.2D

El projecte d’habitatge social que presentem és innovador en múltiples aspectes i l’ha impulsat l’Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona mitjançant un sistema de licitació en la modalitat Design and Build. Destaca pel seu enfocament ampli i multidisciplinari, en què es promou el treball col·laboratiu entre diversos agents.

read more