Habitatge social HPO

Aquest projecte és un dels nostres primers desenvolupaments d’habitatge social en col·laboració amb Bagursa i Fundació Família i Benestar Social (FIBS). Destaca perquè se centra a proporcionar espais de qualitat a un cost accessible i per la distribució funcionalment eficient, en què s’evita qualsevol espai residu i s’aprofita cada àrea al màxim.

read more