Design and Build, col·legi innovador

Desenvolupem un projecte en col·laboració amb l’empresa consultora Obycall per construir un col·legi assignat mitjançant un concurs públic que ha promogut la Generalitat de Catalunya, GISA, amb el desafiament de dissenyar i construir un edifici escolar d’alt valor en menys d’un any. Emprem solucions constructives industrialitzades i components repetitius per agilitzar el procés sense comprometre la qualitat estètica. A més, busquem preservar un petit bosc d’alzines present en el solar, motiu pel qual implantem l’edifici de manera que aprofiti al màxim la llum solar i millorar-ne l’eficiència energètica.

read more