14010RDO plaestrategic ESG (4)

14010RDO plaestrategic ESG (5)

14010RDO plaestrategic ESG (6)14010RDO plaestrategic ESG (7c)

14010RDO plaestrategic ESG (7a)

14010RDO plaestrategic ESG (7b)14010RDO plaestrategic ESG (1)

14010RDO plaestrategic ESG (2)14010RDO plaestrategic ESG (3)

ESG Pla Estratègic

Prototip aulari escolar


El pla estratègic per al campus escolar de 20.000 m² de l’Escola Sant Gervasi va ser un desafiament emocionant i ambiciós en què ens vam embarcar. El nostre objectiu era desenvolupar un pla que abordés les necessitats del campus a curt, mitjà i llarg termini, tenint en compte la seva grandària i diversitat d’actuacions.

14010RDO plaestrategic ESG (4)

14010RDO plaestrategic ESG (5)

14010RDO plaestrategic ESG (6)14010RDO plaestrategic ESG (7c)

14010RDO plaestrategic ESG (7a)

14010RDO plaestrategic ESG (7b)14010RDO plaestrategic ESG (1)

14010RDO plaestrategic ESG (2)14010RDO plaestrategic ESG (3)